Bezpieczeństwo

Home > O spółce > O nas

BezpieczeństwoW naszych wyrobach nie występują żadne substancje, które byłyby przez European Chemical Agency (ECHA) uznane za szczególnie budzące niepokój lub potencjalnie wymagały uzyskania dopuszczenia. Jest to związane z wejściem dyrektywy unijnej nakładającej na producentów wyrobów tekstylnych informowanie odbiorców o obecności substancji niebezpiecznych dla zdrowia (http://www.reach-info.pl/13,rozporzadzenie_reach.html).

Dotyczy: deklaracji  w związku z rozpoczęciem okresu wykonawczego rozporządzenia UE REACH

(WE 1907/2006)

W związku z wejściem w życie z dniem 01.06.2007 rozporządzenia REACH informujemy, że nie stosujemy w procesach produkcyjnych żadnych szkodliwych środków chemicznych oraz żadnych środków chemicznych zawierających domieszki środków szkodliwych zgodnie z listą związków chemicznych opublikowaną przez REACH jako związki szczególnie budzące obawę i wymagające procedury dopuszczenia.

Do procesów produkcyjnych w naszej firmie używamy środków chemicznych renomowanych producentów, którzy gwarantują brak związków szkodliwych w swoich produktach. Ponadto każdy środek chemiczny w naszej firmie posiada kartę charakterystyki wymaganą przez REACH.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie aktualnych Kart Charakterystyki informujemy, że posiadamy aktualne Katy i na życzenie odbiorcy mogą być one przekazane.Tagi: producent, lnu, producenci tkanin lnianych